European Digital Innovation Hub (EDIH) – hub4industry

European Digital Innovation Hub

Cel projektu

Hub4industry pomaga przedsiębiorstwom w ewolucji do fabryki przyszłości. Naszym celem jest podniesienie konkurencyjności rynkowej polskich firm poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i rozwiązań. Klienci hub4industry otrzymują kompleksowe doradztwo w obszarze przemysłu 4.0 – od koncepcji, aż do wdrożenia. Mają możliwość na żywo zobaczyć technologie zaadaptowane w wiodących przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, wziąć udział w szkoleniach, warsztatach przygotowujących do planowania i wdrożenia zrównoważonych zmian.

Zadania i działania, które będą realizowane w projekcie

ASTOR jako konsorcjant hub4industry, prezentuje przedsiębiorcom zagadnienia związane z procesami automatyzacji, robotyzacji, cyfryzacji oraz intralogistyki, dzięki którym klienci nie tylko uzupełniają swoje kompetencje, ale również mają szansę przygotować swoje przedsiębiorstwa na wyzwania współczesnego rynku.


Zadania i działania, które przybliżają do przemysłu przyszłości realizowane są w ramach szkoleń, doradztwa i analiz, a w szczególności:

1. dedykowanej platformy edukacyjnej oraz szkoleń stacjonarnych z zakresu robotyzacji procesów produkcyjnych z zastosowaniem rewolucyjnego robota edukacyjnego ASTORINO;
2. demonstracji technologii z koła technologii Przemysłu 4.0 w dwóch centrach pokazowych Fabryki Przyszłości;
3. analizy zwrotu z inwestycji [ROI] w technologię sztucznej inteligencji;
4. analiz wykonalności technologii z wykorzystaniem robotów przemysłowych [tzw. PoC];
5. testowej analizy automatyzacji wybranego procesu monitoringu maszyn realizowanej przez Improvement Factory;
6. doradztwa techniczno-technologicznego wraz ze zbudowaniem mapy drogowej automatyzacji.

Grupy docelowe

Oferta skierowana jest dla wszystkich przedsiębiorstw – szczególnie produkcyjnych – w głównej mierze z województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Efekty, rezultaty projektu

Przykładem efektów współpracy z hub4industry jest wzrost cyfryzacji przedsiębiorstwa, zwiększenie wydajności produkcji i niezawodności systemów, poprawienie cyberbezpieczeństwa czy podniesienie kwalifikacji kadry inżynierskiej.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 25 878 347,92 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 23 795 962,34 PLN

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.hub4industry.pl